Zarząd Inwestycje.pl SA (?Spółka?) informuje, że dnia 14.10.2016 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 12/2016, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Panią Agnieszkę Spyrę na nowego Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pani Agnieszki Spyry.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: