Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 7 maja 2014 r. w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 3/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu Rady powołując Pana Rafała Tomkowicza na nowego członka Rady Nadzorczej, a także dokonała wyboru Pana Rafała Tomkowicza na nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Rafał Tomkowicz od 14 lat związany jest z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił funkcje menadżerskie w kilku dużych instytucjach finansowych. Jest autorem wielu publikacji poświęconych bankowości detalicznej. Pomysłodawca i współtwórca spółki Sfera Finansów SA, specjalista w zakresie wiedzy o finansach osobistych, redaktor prowadzący internetowego nośnika informacji z obszaru wiedzy o bankowości. Członek Rady Programowej III Kongresu Sektora Pożyczkowego w Polsce, częsty organizator oraz prelegent konferencji związanych z tematyką finansową. Inicjator prac nad kampanią społeczną dotyczącą upowszechnienia Kodeksu Świadomego Kredytobiorcy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu