Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 18 listopada 2019 roku w godzinach wieczornych otrzymał od Inwestorzy.tv S.A., w której to spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pani Katarzyna Śliwińska pełniąca również obowiązki Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Źródło: