Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy przedsiębiorstwem Inwestycje.pl Spółka Akcyjna i jej partnerami” w ramach Działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka realizowanego w latach 2007-2013.

Przedmiotem dofinansowanego projektu jest zaprojektowanie, zakup licencji i wdrożenie do działalności Emitenta dedykowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy Spółką i jej partnerami biznesowymi. Realizacja przedmiotowego projektu rozpocznie się 1 listopada 2012 r., a planowane zakończenie jest w dniu 31 października 2014 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.135.019,40 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 538.098,00 zł.

Niniejsza umowa została uznana za znaczącą, z uwagi na to, że jej całkowita wartość przekracza 10% wysokości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Rafał Blum – Członek Zarządu