Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że 14 maja 2021 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Biurem Obrachunkowym Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Dąbroszyńskiej 50. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdań finansowych spółki Inwestycje.pl SA za lata obrotowe 2020 i 2021.

Biuro Obrachunkowe Teresa Wylegała jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej (uchwała nr 3/04/2021 z dnia 27.04.2021 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki).

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu