Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, iż w związku z rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, w dniu 25 listopada 2015 r. otrzymał zawiadomienia związku z wykonaniem obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie od AFCI Holdings Limited.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego od akcjonariusza.

Załączniki: