Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, iż w związku z rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, w dniu 24 listopada 2015 r. otrzymał zawiadomienia w związku z wykonaniem obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie od:

  • Business Consulting for Enterprises sp. z o.o. „BCFE”,
  • PVCP sp. z o.o., podmiotu dominującego względem BCFE,
  • AQEX Sp. z o.o.,
  • Mestina Capital Limited,
  • Dariusza Ilskiego,
  • Beyond Investments Sp. z o.o.
    W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść zawiadomień otrzymanych od w/w akcjonariuszy.

Załączniki: