Zarząd Inwestycje.pl „Spółka” informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie. W wyniku transakcji objętej obowiązkiem notyfikacyjnym, Dariusz Ilski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej w związku z utratą statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego akcje Spółki, dokonał sprzedaży 5.440.000 akcji Spółki. Jednocześnie Pan Dariusz Ilski nabył 5.440.000 akcji Spółki po cenie 0,37 zł za jedną akcję. Wartość transakcji wyniosła 2.012.800 PLN.

W związku z zawartymi transakcjami liczba akcji kontrolowana przez Pana Dariusza Ilskiego nie uległa zmianie.
Transakcja została zawarta w związku z restrukturyzacją portfela inwestycyjnego Pana Dariusz Ilskiego.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane zawiadomienia w trybie art. 160 ust 4 ustawy o obrocie

Załączniki: