Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu oświadczenie dotyczące stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:
Oświadczenie

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu

Załączniki: