Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 10 z dnia 28.02.2021 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1/ Jacka Michała Kowalskiego,
2/ Agnieszkę Spyra,
3/ Arkadiusza Kondek,
4/ Michała Pawła Minora,
5/ Krzysztofa Józefa Sikorskiego.

Jednocześnie kolejnymi uchwałami nr od 11 do 16 powołało na wspólną kadencję nowych członków Rady, w związku z czym aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

1/ Łukasz Górski,
2/ Marek Smogór,
3/ Jakub Marszałkowski,
4/ Wojciech Szczęsny,
5/ Bartosz Lewandowski,
6/ Michał Lendzion,

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: