W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 lipca 2012 r., Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje o zaniechaniu przystąpienia do spółki FINAD spółka z ograniczoną odpowiedzialności 1 Spółka komandytowo-akcyjna w charakterze akcjonariusza.

Powodem zaniechania przystąpienia do spółki jest zmiana uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych, w wyniku których szacowane korzyści ekonomiczne okazały się niemożliwe do osiągnięcia. Jednocześnie Emitent informuje, że zaprezentowana w raporcie nr 8/2012 strategia rozwoju nie uległa zmianie.

  • Rafał Blum – Członek Zarządu