Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 16 listopada 2011 roku na mocy upoważnienia zawartego w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D.
Powodem odwołania oferty publicznej akcji serii D było niskie prawdopodobieństwo uplasowania akcji w ilości zapewniającej osiągnięcie środków potrzebnych na realizację planu inwestycyjnego Spółki. Powyższe spowodowane było niekorzystną sytuacją na rynkach kapitałowych oraz znacząco niższą od oczekiwanej wyceną Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu