Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do transakcji z dnia 7 sierpnia 2018 r., o którym informowano w raporcie bieżącym nr 13/2018, prezentuje najistotniejsze elementy nowej strategii Spółki inwestycje.pl.

Główne cele strategiczne obejmują następujące elementy:

1. Połączenie spółek Inwestycje.pl SA oraz inwestorzy.tv SA

Do końca 2019 roku planowane jest połączenie spółek Inwestycje.pl SA oraz inwestorzy.tv SA w celu zwiększenia skali działalności obu podmiotów, jak również osiągnięcia synergii przychodowych i kosztowych wpływających na efektywność prowadzonego biznesu. Spółka Inwestycje.pl będzie informować o przebiegu procesu połączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rozwój portali w grupie inwestycje.pl

Nowa strategia zakłada rozwój portali z grupy inwestycje.pl w kluczowych obszarach tematycznych takich jak: giełda, waluty, nieruchomości, gospodarka i biznes. W kolejnych latach będzie kontynuowany proces modernizacji serwisów grupy inwestycje.pl w tym rozwój działu redakcyjnego, którego celem będzie podnoszenie jakości udostępnianych treści użytkownikom z wykorzystaniem treści wideo. Zostaną również wprowadzone nowe funkcjonalności dedykowane użytkownikom serwisów z grupy.
Ponadto będą prowadzone działania w celu zwiększenia rozpoznawalności serwisów grupy inwestycje.pl wśród docelowych użytkowników, między innymi wśród przedsiębiorców, managerów, przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Powyższe działania mają przyczynić się do zwiększenia liczby wyświetleń poszczególnych serwisów z grupy, przy zachowaniu regularności i zwiększającej się intensywności rozumianej jako długość pojedynczej sesji.
Spółka będzie nadal prowadzić działania w obszarze wydawnictwa portali internetowych i sprzedaży powierzchni reklamowej należących do niej serwisów. Wszelkie działania z wyżej wymienionych obszarów będą wspierane poprzez aktywność w obszarze umacniania znaczenia i wiarygodności marki.

3. Rozwój nowych linii biznesowych

Nowa strategia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie nowych modeli biznesowych i segmentów działalności połączonych spółek Inwestycje.pl i inwestorzy.tv. Będzie to możliwe między innymi dzięki współpracy z wiarygodnymi partnerami o kompetencjach pozwalających na uzyskanie synergii oraz przewadze konkurencyjnej. Do najważniejszych i najbardziej perspektywicznych segmentów należą:

– produkcja treści wideo – umocnienie pozycji w zakresie własnych produkcji treści wideo w obszarach tematycznych: giełda, waluty, nieruchomości, gospodarka i biznes,
– rozwój segmentu wideo – rozwój linii biznesowej opartej o produkcje własne w tym również na zlecenie klientów, realizacja transmisji online, komercjalizacja reklam wideo online,
– usługi pośrednictwa – pośrednictwo w sprzedaży produktów i usług finansowych, jak również nieruchomości inwestycyjnych oraz prowadzenie procesów komunikacyjnych w relacji b2b i b2c we współpracy z autoryzowanymi partnerami biznesowymi grupy inwestycje.pl,
– e-commerce – oferowanie wybranych produktów użytkownikom serwisu celem wykorzystania potencjału szybko rosnącego rynku,
– produkcja eventów – budowanie rozpoznawalności marki i brandu inwestycje.pl poprzez organizację eventów zgodnych z tematyką serwisu.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu