Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że Spółka ponownie została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA. W rankingu znalazło się 17 polskich spółek, a Emitent został sklasyfikowany na 447 miejscu z przeciętną stopą wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 5 lat na poziomie 320%.

Ranking Deloitte Technology Fast 500 EMEA obejmuje najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych technologii działające na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Spółka została już po raz trzeci z rzędu wyróżniona przez specjalistów z firmy Deloitte. W opinii Zarządu Inwestycje.pl S.A. powyższe wyróżnienie i docenienie innowacyjności i postępów w rozwoju działalności Spółki przez międzynarodowe grono specjalistów z firmy Deloitte, świadczy o przyjęciu właściwej strategii rozwoju działalności oraz o jej skutecznej realizacji. Należy zaznaczyć, iż przyznanie powyższej nagrody w istotnym stopniu zwiększy wiarygodność wśród obecnych i przyszłych kontrahentów Spółki oraz wpłynie na znaczny wzrost znaczenia marki Inwestycje.pl w mediach internetowych, co powinno przyczynić się do wzrostu wyników finansowych w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu