Zarząd Inwestycje.pl S.A., informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku Spółka nabyła 25 udziałów w spółce Finansosfera sp. z o.o. Nabyte udziały stanowią 25% udziału w kapitale zakładowym.

Finansosfera sp. z o.o. jest właścicielem grupy serwisów o tematyce finansowej, z portalem www.finansosfera.pl na czele. Finansosfera.pl to niezależna porównywarka usług finansowych, której głównym zadaniem jest dostarczanie rzetelnej informacji na temat produktów bankowych dostępnych na polskim rynku finansowym. Serwis generuje dużą liczbę raportów i rankingów, które mają pomóc użytkownikom w dokonaniu właściwego wyboru poszukiwanych usług, jak również opiera ocenę produktów na podstawie niezależnych opinii wystawianych przez samych Internautów. Na portalu można również skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów, dotyczących najkorzystniejszych rozwiązań w sferze doboru odpowiednich opcji kredytowania nieruchomości, bądź budowaniu portfela dobrych oszczędności.

Wartość transakcji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki ani 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały. Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na przewidywany wpływ nawiązanej współpracy na oglądalność portali z Grupy Inwestycje.pl, co w dłuższej perspektywie powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.
Jednocześnie Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że powyższy alians strategiczny stanowi realizację strategii rozwoju Emitenta opisanej w Dokumencie Informacyjnym Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu