Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Emitent” poniżej przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 4/2019, opublikowanego w dniu 17 września 2019 r. w związku z faktem wskazania błędnej podstawy prawnej otrzymanego zawiadomienia.
„Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Emitent” informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Inwestorzy.TV SA. Zakres informacji zawartych w zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu.”

Załączniki: