Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) informuje o korekcie jednolitego tekstu statutu, opublikowanego raportem bieżącym nr 21/2015. W raporcie omyłkowo przekazano statut Spółki, którego treść uwzględnia dodany Artykuł 7a, dotyczący upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielonego Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inwestycje.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Przedmiotowa zmiana nie została zarejestrowana w sądzie, w związku z powyższym w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje skorygowany tekst jednolity statutu. Pozostała treść nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: