Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż zawarł w dniu 16 września 2013 r. umowę kupna społecznościowego portalu internetowego.
Przedmiotem transakcji jest portal skupiający graczy komputerowych, posiadający 240 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.
Przejęcie przedmiotowego portalu ma charakter inwestycji, Spółka planuje jego dalszą odsprzedaż. Zarząd nie wyklucza jednak możliwości włączenia serwisu do Grupy serwisów zarządzanych przez Spółkę, celem monetyzacji powierzchni reklamowej i czerpania zysków z tytułu sprzedaży reklam.

Niniejsza umowa została uznana za znaczącą, z uwagi na to, że jej całkowita wartość przekracza 20% wysokości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu