Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a Prometeia Capital sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy.

Przedmiotem umowy jest współdziałanie w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych oraz bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania akcji Inwestycje.pl S.A. w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu