Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że z dniem 24 listopada 2011 roku wygasła umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z firmą Eficom S.A. Emitent korzystał z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres jednego roku od pierwszego dnia notowania akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu