Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku informuje, że stworzona przez Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _”Gamedust”_ gra Yupitergrad _”Gra”_, będąca platformową grą Virtual Reality _”VR”_, zadebiutowała w dniu 28 stycznia 2021 roku na platformie Oculus Quest tj. autonomicznych goglach VR produkowanych przez firmę Oculus będącą częścią grupy kapitałowej Facebook Inc.

Gamdust oczekuje, że uruchomienie sprzedaży Gry może mieć znaczący wpływ na rozwój Gamedust w roku 2021.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja może mieć wpływ na ocenę planowanej transakcji wymiany udziałów Gamedust na akcje Emitenta, w wyniku której Emitent przejmie w zamian za własne akcje udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Gamedust, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 28 października 2020 roku oraz, której proponowane warunki opisane zostały w projektach uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2021 roku opublikowanych raportem bieżącym nr 33/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku.