Strona główna Władze spółki

Władze spółki

Zarząd Spółki

Przemysław Spyra - Prezes Zarządu

— kadencja od 10.09.2020 do 09.09.2023
Jeden z założycieli spółek Tnn Finance S.A. oraz Nowa S.A. Karierę zawodową rozpoczynał w 1997 roku prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego art. przemysłowymi. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa, a od roku 2010 Prezesa Zarządu w Nowa Sp. z o.o.. Od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Nowa S.A. – wiodącego dystrybutora oraz importera artykułów przemysłowych z rynków wschodnich. Jest głównym pomysłodawcą i założycielem serwisu KantorOnline – elektronicznej platformy wymiany walut, którego właścicielem jest Tnn Finance S.A.

W dniu 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Przemysława Spyrę w skład zarządu Spółki do pełnienia funkcji prezesa zarządu nowej kadencji.

Rada Nadzorcza Spółki

Arkadiusz Kondek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

— w Radzie od 09.05.2017 do 30.06.2021
Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. W roku 2010 brał udział w budowie jednego z pierwszych serwisów wymiany walut w Polsce, serwisu KantorOnline.pl. W spółce TNN Finance właściciela marki KantorOnline został powołany do władz zarządu na stanowisko wiceprezesa, które sprawuje do chwili obecnej.

Agnieszka Spyra - Członek Rady Nadzorczej

— w Radzie od 14.10.2016 do 30.06.2021
Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 roku w krakowskiej firmie Madison Global. Dzięki determinacji oraz zaangażowaniu w 2010 roku została współzałożycielem i Prokurentem jednego z pierwszych serwisów wymiany walut w Polsce - KantorOnline.pl. Od grudnia 2012 roku jest też członkiem Rady Nadzorczej w Nowa S.A. W 2015 roku została prezesem zarządu oraz właścicielką Aqex Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w doradztwie w zakresie informatyki.

Jacek M. Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

— w Radzie od 13.10.2016 do 30.06.2021
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przez lata związany pracą na stanowiskach dyrektorskich z dużymi, międzynarodowymi firmami. W latach 2009 – 2014 pracował poza Polską, zarządzając w Rumunii oddziałem niemieckiej spółki doradczej. Od połowy 2015 roku jest Prezesem Zarządu IBB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się działalnością doradczą w zakresie inwestycji i organizacji biznesu w krajach środkowo wschodniej Europy. Doradzał zarządom spółek giełdowych ABS SA i BBC SA. Ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMK Project. W ostatnich latach był lub jest członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW: Art New Media SA - 2013 -2016, Inbook SA – od 2014 r. W latach 2012 – 2014 był członkiem Rady Nadzorczej Matras SA. W 20109-2010 był prokurentem Wydawnictwa WAB Sp. o.o. Od czerwca 2015 r. jest prezesem i wspólnikiem Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu Sp. z o.o.

Michał Minor - Członek Rady Nadzorczej

— w Radzie od 11.06.2018 do 30.06.2021
Absolwent Technikum Ekonomicznego o specjalności Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych. W latach 1994 - 2000 studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży, w tym na stanowiskach kierowniczych. Regionalny kierownik sprzedaży w TNN FINANCE S.A. Od lat związany jest z badaniami i wdrażaniem innowacyjnych produktów wykonanych z pianki poliuretanowej i elastomerów.

Krzysztof Sikorski - Członek Rady Nadzorczej

— w Radzie od 14.04.2020 do 30.06.2021