Relacje inwestorskie

Spółka inwestycje.pl

Spółka istnieje na polskim rynku mediów internetowych od 2004 roku. Spółka jest właścicielem i wydawcą Grupy Mediowej Inwestycje.pl. Portale Grupy zajmują czołowe miejsce w Polsce w segmencie Biznes/Finanse/Prawo. Od 24 listopada 2010 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Raporty

Bieżące i okresowe raporty.

Ład korporacyjny

Struktura wewnętrzna Spółki.

Walne zgromadzenia

Wszelkie informacje związane z WZ.

Aktualności