Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej ?ZWZ?), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław ).

Czytaj więcej