Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 32/2011. Nagroda Deloitte Technology Fast 500 EMEA

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że Spółka została wyróżniona w prestiżowym konkursie Deloitte Techonology Fast 500 EMEA. Spółka została sklasyfikowana na 41 miejscu z przeciętną stopą wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 5 lat na poziomie 2719%.

Czytaj więcej

Raport 31/2011. Informacja o wygaśnięciu umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że z dniem 24 listopada 2011 roku wygasła umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z firmą Eficom S.A. Emitent korzystał z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres jednego roku od pierwszego dnia notowania akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Czytaj więcej

Raport 30/2011. Odstąpienie od emisji akcji serii D

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 16 listopada 2011 roku na mocy upoważnienia zawartego w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D.

Czytaj więcej

Raport 29/2011. Zawarcie umowy kupna akcji

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 08 listopada 2011 roku Spółka podpisała z firmą Seiont Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) umowę kupna akcji, przedmiotem której jest zakup 295.000 akcji na okaziciela serii A spółki MERIT INVEST S.A. z siedzibą w Radomiu. Zakupione akcje stanowią 19,67% udziału w kapitale zakładowym.

Czytaj więcej

Raport 27/2011. Nagroda Deloitte Technology Fast 50

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że Inwestycje.pl S.A. zostały laureatem prestiżowego konkursu Deloitte Techonology Fast 50 in Central Europe. Spółka została sklasyfikowana na piątym miejscu w całym regionie Europy Środkowej oraz na drugim miejscu w Polsce.Ranking Deloitte Technology obejmuje najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych technologii działające na obszarze Europy Środkowej.

Czytaj więcej

Raport 23/2011. Przesunięcie terminów subskrypcji

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 23 września 2011 roku na mocy upoważnienia zawartego w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podjął uchwałę w sprawie zmiany terminów subskrypcji akcji serii D. Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane w terminie od 21 listopada do 9 grudnia 2011 roku, natomiast przydział akcji zostanie dokonany do 23 grudnia 2011 roku.

Czytaj więcej

Raport 22/2011. Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 14 września 2011 roku otrzymał uchwałę nr 1187/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2011 roku, na mocy której wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące instrumenty finansowe Spółki:

Czytaj więcej

Raport 20/2011. Przesunięcie terminów subskrypcji

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku na mocy upoważnienia zawartego w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podjął uchwałę w sprawie zmiany terminów subskrypcji akcji serii D.

Czytaj więcej

Raport 17/2011. Powołanie Zarządu nowej kadencji

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej Inwestycje.pl S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu powołany został Zarząd na nową kadencję. Obecny Zarząd Spółki powołany został na wspólną trzyletnią kadencję, a w jego skład wchodzą:

Czytaj więcej

Raport 15/2011. Objęcie udziałów

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną, przedmiotem której jest objęcie udziałów w spółce Nettle sp. z o.o., podmiocie specjalizującym się w outsourcingu procesu zarządzania wierzytelnościami. Na mocy umowy Inwestycje.pl S.A. uprawniona jest do objęcia nowo emitow

Czytaj więcej

Raport 14/2011. Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Inwestycje.pl S.A., informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 Pan Dariusz Ilski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Lecha Dworaczyńskiego rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Czytaj więcej

Raport 13/2011. Nabycie udziałów

Zarząd Inwestycje.pl S.A., informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku Spółka nabyła 25 udziałów w spółce Finansosfera sp. z o.o. Nabyte udziały stanowią 25% udziału w kapitale zakładowym.

Czytaj więcej

Raport 10/2011. Zawarcie umowy warunkowej przejęcia portalu

Zarząd Inwestycje.pl S.A., w nawiązaniu do raportu 8/2011 dotyczącego negocjacji w sprawie zakupu portalu internetowego, informuje, że w dniu 31 maja 2011 roku zawarta została umowa warunkowa zakupu 100,00% udziałów w Wynajem.pl sp. z o.o., właściciela portalu www.wynajem.pl.

Czytaj więcej

Raport 6/2011. Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i C

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 14 lutego 2011 roku otrzymał uchwałę nr 203/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2011 roku, na mocy której określony został pierwszy dzień notowania 7.863.087 akcji serii A, B i C Spółki na dzień 17 lutego 2011 roku.

Czytaj więcej

Raport 4/2011. Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2011 roku powziął informację o zawarciu przez Spółkę aneksu do umowy z jedną z czołowych agencji reklamowych w Polsce specjalizującą się w reklamie internetowej. Na mocy przedmiotowego aneksu Strony ustaliły warunki współpracy na okres od 1 lutego 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku.

Czytaj więcej

Raport 3/2011. Powołanie członka Zarządu

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje iż w dniu 1 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 01/2011 powołała z dniem 1 lutego 2011 roku do składu zarządu Spółki Pana Rafała Bluma powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Raport 1/2011. Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Ideacto sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przedmiotem której jest wykonanie przez Ideacto na zlecenie Spółki projektu kluczowych podstron serwisu Inwestycje.pl w postaci makiet funkcjonalnych oraz projektów graficznych serwisu Inwestycje.pl.

Czytaj więcej

Raport 2/2011 (ESPI). Ujawnienie stanu posiadania

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki związane ze zmianą stanów posiadania wynikających z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Inwestycje.pl S.A. w drodze emisji akcji serii C. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienia.

Czytaj więcej