Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 8/2013. Nagroda Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2013

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że Spółka ponownie została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA. W rankingu znalazło się 17 polskich spółek, a Emitent został sklasyfikowany na 447 miejscu z przeciętną stopą wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 5 lat na poziomie 320%.

Czytaj więcej

Raport 5/2013. Zbycie akcji spółki powiązanej

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 03.07.2013 r. dokonał zbycia posiadanych 295.000 (dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A po cenie sprzedaży równej 2 zł (dwa złote) za jedną akcję, tj. o łącznej cenie nabycia 590.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Po dokonaniu transakcji Spółka nie posiada już żadnych akcji Merit Invest S.A.

Czytaj więcej

Raport 3/2013. Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 dotyczącego wypowiedzenia umowy na świadczenie usług Animatora Rynku przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 stycznia 2013 r. wpłynęła do siedziby Spółki podpisana przez członków Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A. umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Czytaj więcej

Raport 2/2013. Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 r. zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą została rozwiązana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Spółki przez Prometeia Capital sp. z o.o. Rozwiązanie powyższej umowy skutkuje z dniem 31 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej