Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 11/2014. Zmiany w organach zarządczych i nadzorujących Emitenta

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 r. dokonano następujących zmian w organach zarządczych i nadzorujących Emitenta. W dniu 30 czerwca 2014 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej Inwestycje.pl S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu powołany został Zarząd na nową kadencję. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pana Rafała Bluma. Rezygnacja Pana Rafała Bluma związana była z umożliwieniem podjęcia uchwały podczas Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącej powołania Pana Rafała Bluma w skład Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 5/2014. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 7 maja 2014 r. w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 3/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu Rady powołując Pana Rafała Tomkowicza na nowego członka Rady Nadzorczej, a także dokonała wyboru Pana Rafała Tomkowicza na nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 2/2014. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2014 roku do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Grzegorza Czapli z członkostwa w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej oraz wybór nowego Przewodniczącego.

Czytaj więcej