Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 15/2016. Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Inwestycje.pl SA (“Spółka”) informuje, że 28.12.2016 roku podpisał umowę z firmą PRO AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („PRO AUDYT”), przy ul. Św. Leonarda 1A/3. PRO AUDYT jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3931.

Czytaj więcej

Raport 13/2016. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl SA („Spółka”) informuje, że dnia 14.10.2016 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 12/2016, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Panią Agnieszkę Spyrę na nowego Członka Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 12/2016. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 14 października 2016 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Konrada Piechoty z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 11/2016. Powołanie Członka Rady nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl SA („Spółka”) informuje, że dnia 13.10.2016 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 10/2016 z dnia 1 września 2016 roku, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Pana Jacka Kowalskiego na nowego Członka Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 10/2016. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 1 września 2016 roku do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Rafała Bluma z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej