Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 1/2017. Zmiany w Zarządzie Inwestycje.pl SA

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu zarządu Spółki Pana Przemysława Spyrę, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Panią Annę Sołowską-Łabaz ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i powołała ją na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Czytaj więcej