Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 4/2018 Powołanie członka rady nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl SA ("Spółka") informuje, że dnia 11.06.2018 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 3/2018, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Pana Michała Minora na nowego Członka Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 3/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2018 otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Smagały o rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W treści rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji.

Czytaj więcej

Raport 1/2018 (ESPI) Transakcje na instrumentach finansowych Inwestycje.pl

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od następujących podmiotów:

Czytaj więcej

Raport 02/2018. Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, że 20 lutego 2018 roku podpisał umowę z PRO AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ("PRO AUDYT"), przy ul. Św. Leonarda 1A/3. PRO AUDYT jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3931.

Czytaj więcej