Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ
 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Inwestorzy.TV S.A.

80.440.000

74,57%

80.440.000

74,57%

Książek Holding Sp. z o.o.

25.000.000

23,18%

25.000.000

23,18%

Pozostali

2.423.087

2,25%

2.423.087

2,25%

Suma

107.863.087

100,00%

107.863.087

100,00%