Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ
 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
MESTINA CAPITAL Limited 58.000.000 53,77% 58.000.000 53,77%
BUSINESS CONSULTING FOR ENTERPRISES sp. z o.o. 20.000.000 18,54% 20.000.000 18,54%
CUMPLEANO LIMITED 16.000.000 14,83% 16.000.000 14,83%
AQEX sp. z o.o. 6.000.000 5,56% 6.000.000 5,56%
Dariusz Ilski 5.440.000 5,04% 5.440.000 5,04%
Pozostali 2.423.087 2,26% 2.423.087 2,26%
Suma 107.863.087 100,00% 107.863.087 100,00%