Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Władze spółki

Zarząd

Przemysław Spyra - Prezes Zarządu
Przemysław Spyra - Prezes Zarządu oraz jeden z założycieli spółek Tnn Finance S.A. oraz Nowa S.A. Karierę zawodową rozpoczynał w 1997 roku  prowadząc działalność gospodarczą  w zakresie handlu hurtowego art. przemysłowymi. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa, a od roku 2010 Prezesa Zarządu w Nowa Sp. z o.o.. Od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Nowa S.A. – wiodącego dystrybutora oraz importera artykułów przemysłowych z rynków wschodnich. Jest głównym pomysłodawcą i założycielem serwisu KantorOnline – elektronicznej platformy wymiany walut, którego właścicielem jest Tnn Finance S.A.
 
Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu
Pani Anna Sołowska-Łabaz jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Marketingu Internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach Managera PR i Marketingu oraz Dyrektora Marketingu i Rozwoju Biznesu. Ze spółką Inwestycje.pl S.A. związana jest od 2007 roku, wcześniej na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Do jej głównych obowiązków należy budowa strony przychodowej Spółki (pozyskiwanie reklamodawców), a także ocena i rozwój nowych możliwości marketingowych, budowanie świadomości marki, opracowywanie strategii marketingowej firmy oraz planów sprzedaży. Poza tym Pani Anna Sołowska-Łabaz zajmuje się monitorowaniem i analizą wyników sprzedaży, aktywnie współpracując przy tym z innymi działami firmy.
 

Tomasz Krawczyk - Członek Zarządu
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych na stanowisku Specjalista ds. Relacji Inwestorskich. Kariera Pana Tomasza rozwijała się bardzo szybko, w ciągu dwóch lat awansował na stanowisko IR Managera, w 2011 roku został już Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich, którego to obowiązki pełnił do 2016 roku. W spółce akcyjnej inwestorzy.tv został powołany do władz zarządu jako wiceprezes, którą to funkcję pełni do chwili obecnej.

 

Rada Nadzorcza

Arkadiusz Kondek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. W roku 2010 brał udział w budowie jednego z pierwszych serwisów wymiany walut w Polsce, serwisu KantorOnline.pl. W spółce TNN Finance właściciela marki KantorOnline został powołany do władz zarządu na stanowisko wiceprezesa, które sprawuje do chwili obecnej. 

Dariusz Ilski – Członek Rady Nadzorczej
Ukończył studia na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Uzyskał dyplom MBA na University of North West w Nowym Yorku. Odbył liczne kursy specjalistyczne w tym m.in. w takich instytucjach jak: LIMRA International, Anthony Robbins Company, Tracy College International Polska czy Instytut Rozwoju Biznesu.

Jacek M. Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przez lata związany pracą na stanowiskach dyrektorskich z dużymi, międzynarodowymi firmami. W latach 2009 – 2014 pracował poza Polską, zarządzając w Rumunii oddziałem niemieckiej spółki doradczej. Od połowy 2015 roku jest Prezesem Zarządu IBB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się działalnością doradczą w zakresie inwestycji i organizacji biznesu w krajach środkowo wschodniej Europy. Doradzał zarządom spółek giełdowych ABS SA i BBC SA. Ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMK Project. W ostatnich latach był lub jest członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW: Art New Media SA - 2013 -2016, Inbook SA – od 2014 r. W latach 2012 – 2014 był członkiem Rady Nadzorczej Matras SA. W 20109-2010 był prokurentem Wydawnictwa WAB Sp. o.o. Od czerwca 2015 r. jest prezesem i wspólnikiem Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu Sp. z o.o.

 

Agnieszka Spyra - Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 roku w krakowskiej firmie Madison Global. Dzięki determinacji oraz zaangażowaniu w 2010 roku została współzałożycielem i Prokurentem jednego z pierwszych serwisów wymiany walut w Polsce - KantorOnline.pl. Od grudnia 2012 roku jest też członkiem Rady Nadzorczej w Nowa S.A. W 2015 roku została prezesem zarządu oraz właścicielką Aqex Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w doradztwie w zakresie informatyki.

Katarzyna Twarowska - Członek Rady Nadzorczej
Ukończyła kierunek inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej w Warszawie. Ponadto pani Katarzyna uzyskała dyplom MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pani Katarzyna posiada 13-letnie doświadczenie w pracy w firmie konsultingowej z BIG 4 - Ernst & Young Audit, w tym trzy lata na stanowisku dyrektora działu Assurance. Od stycznia 2017 roku pani Katarzyna Twarowska pełni funkcję dyrektora operacyjnego nadzorującego działalność spółek powiązanych z Książek Holding sp. z o.o.

Michał Minor - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Technikum Ekonomicznego o specjalności Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych. W latach 1994 - 2000 studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży, w tym na stanowiskach kierowniczych. Regionalny kierownik sprzedaży w TNN FINANCE S.A. Od lat związany jest z badaniami i wdrażaniem innowacyjnych produktów wykonanych z pianki poliuretanowej i elastomerów.