Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Fundusze Europejskie

 plakat  plakat

Uprzejmie informujemy, iż firma Inwestycje.pl S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej w celu internacjonalizacji działalności Inwestycje.pl S.A.",  na który otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje"; Działanie 1.4 "Internacjonalizacja przedsiębiorstw"; Poddziałanie 1.4.1 "Internacjonalizacja przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny", Schemat 1.4. A "Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP".

Uprzejmie informujemy, iż realizowany przez nas projekt inwestycyjny posiada poniższe parametry:

Nazwa Beneficjenta:

 Inwestycje.pl SA

Wartość projektu:

 47 500,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:

 32 825,21 PLN

Okres realizacji:

od 01.04.2016

 

do 30.09.2016

 

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłośćUprzejmie informujemy, iż firma Inwestycje.pl S.A. realizuje projekt pt. „Profesjonalne doradztwo dla E-Financial SA w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych” na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

Uprzejmie informujemy, iż realizowany przez nas projekt inwestycyjny:

Nazwa Beneficjenta:

 Inwestycje.pl SA

Wartość projektu:

 91 500,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:

 31 875,00 PLN

Okres realizacji:

od 05.03.2010

 

do 31.11.2010

Inwestycje.pl S.A. realizuje również projekt pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy przedsiębiorstwem Inwestycje.pl Spółka Akcyjna i jej partnerami” na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa Beneficjenta:

Inwestycje.pl SA

Wartość projektu:

1 135 019,40 PLN

Udział Unii Europejskiej:

538 098,00 PLN

Okres realizacji:

od 01.11.2012

 

do 31.10.2014