Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

 
Załączniki:
Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.
 
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu