Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 3/2010. Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 listopada 2010 roku otrzymał uchwałę nr 1187/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 listopada 2010 roku, na mocy której wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące instrumenty finansowe Spółki:
6.500.000 akcji serii A,
603.840 akcji serii B,
759.247 akcji serii C,
759.247 praw do akcji serii C.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Czapla - Prezes Zarządu