Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ byli:
1. Akcjonariusz: Inwestorzy.TV SA
a. Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 75.000.000
b. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 75.000.000
c. Udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 100%
d. Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 69,53% 
 
Podstawa prawna"
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Podpisy:
Przemysław Spyra - Prezes Zarządu
Tomasz Krawczyk - Członek Zarządu