Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Inwestycje.pl SA w dniu 28.06.2019 r.

Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Przemysław Spyra - Prezes Zarządu
  • Tomasz Krawczyk - Członek Zarządu


Załączniki:

ZWZA - 28.06.2019.pdf