Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2010 roku.

Załączniki:
Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku [POBIERZ]

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu