Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 4/2019 Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2018 oraz 2019 rok

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, że 19 lutego 2019 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Biurem Obrachunkowym Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Dąbroszyńskiej 50. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdań finansowych spółki Inwestycje.pl SA za lata obrotowe 2018 i 2019.
 
Biuro Obrachunkowe Teresa Wylegała jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731. 
 
Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 1 z dnia 12.12.2018 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
 
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
  • Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu