Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 2/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2018 rok - 21 marca 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
  • Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu