Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 29/2018 (ESPI) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd Inwestycje.pl SA "Emitent" informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Pana Dariusza Ilskiego. Zakres informacji zawartych w zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie nie zawiera podpisu Pana Ilskiego.

Dariusz_Ilski_rozrachunek_zbycia_akcji_MAR.pdf