Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 18/2018 (ESPI) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd Inwestycje.pl SA "Emitent" informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Mestina Capital Limited. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

Niniejsza transakcja została dokonana w realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Mestina_MAR.pdf