Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 7/2018 (ESPI) Transakcje na instrumentach finansowych Inwestycje.pl

Zarząd Inwestycje.pl S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od następujących podmiotów: Inwestorzy.TV, Blanka Błasik, Artur Błasik.

Zawiadomienie_inwestorzy.tv.pdf