Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 11/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 22.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2018 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2018 roku z dnia 14.08.2018r. na 6.08.2018r. 
 
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
 
Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu