Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 4/2018 (ESPI). Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2018 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

 

1.   Akcjonariusz: MESTINA CAPITAL LIMITED

a.   Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 58.000.000

b.   Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 58.000.000

c.   Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D

d.   Siedziba: Nikozja, Vyzantiou, 30, 2nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr

  

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 58.000.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 58.000.000 głosów, co stanowiło 53,77% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:

§ 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

 

Podpisy:

Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu