Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 8/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:
Protokół ZWZA 29.06.2018