Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 5/2018 Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu
 
 
Raport kwartalny I Q 2018