Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 3/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

Rezygnacja członka rady nadzorczej
 
Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2018 otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Smagały o rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W treści rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji.
 
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 
Reprezentacja: Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu