Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 1/2018 (ESPI) Transakcje na instrumentach finansowych Inwestycje.pl

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Inwestycje.pl S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od następujących podmiotów:
 
1) AFCI Holdings Limited,
 
2) Cumpleano Limited.
 
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść zawiadomień, o których mowa powyżej
Raport Zawiadomienie AFCI.pdf
Raport Zawiadomienie Cumpleano.pdf