Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:
 
Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 r.
 
Raport roczny:
- raport roczny za 2017 rok - 20 marca 2018 r.
 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
 
 
Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Reprezentacja:
Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu