Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach
 
Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”,
Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
dotyczącego:
 
 
 

zamówienia kompleksowych usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym obejmujących Raport Due Dilligence, Wycenę spółki, Teaser inwestycyjny, Prezentację inwestorską, Procedura obiegu informacji poufnych, Polityka informacyjna Spółki.

 

POBIERZ DOKUMENT [TUTAJ]