Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 3/2017 (ESPI). Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 lipca 2017 r.

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 9 maja 2017 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:
 
1. Mestina Capital Ltd.
a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 58.000.000
b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 58.000.000
c. udział w liczbie głosów na WZ 91,43%
d. udział w ogólnej liczbie głosów 53,77%
 
2. Dariusz Ilski
a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 5.440.000
b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 5.440.000
c. udział w liczbie głosów na WZ 8,57%
d. udział w ogólnej liczbie głosów 5,04%
 
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 63.440.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 63.440.000 głosów, co stanowiło 58,82 % ogólnej liczby głosów.
 
Podstawa prawna:
§ 70 pkt 3 Ustawy o ofercie
 
Podpisy:
Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu